2010/Jan/23

http://fling-in.exteen.com/images/Lonely.jpg

เจ้าของภาพประกอบ...fling-in


"พี่เบิ้ม" ในประเทศไทย

เรื่องที่ร้อนฉ่าอยู่บนอินเทอร์เน็ตบ้านเราขณะนี้ก็คือเรื่อง "สนิฟเฟอร์" หรือระบบการดักจับข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งคณะทำงานกำกับดูแลและเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เสนอไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อขอให้ออกกฏบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ไอเอสพี)ติดตั้งสนิฟเฟอร์สำหรับดักจับข้อมูลที่วิ่งพล่านอยู่บนอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์สำคัญคือการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทว่าข้อมูลที่ดักจับไปนั้น มันไม่ได้บอกแค่ว่าใครๆไปละเมิดทรัพย์ทางปัญญาใคร ใครปล่อยโหลดบิตเพลง หนัง หรือซอฟต์แวร์ โดยไม่ถูกฏหมายบ้าง แต่มันล้วงข้อมูลหมดทุกอย่างของคนใช้อินเทอร์เน็ตไปหมด

เท่ากับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกำลังจะถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เปรียบได้กับบ้านเรากำลังจะมี "พี่เบิ้ม" เหมือนในนิยาย "1984" ของ จอร์จ ออร์เวล ก็ไม่ปาน

มันจะสอดส่องคุณทุกฝีก้าว

วาทกรรม "ประเทศไหนๆ ก็มีสนิฟเฟอร์ แม้แต่อเมริกา" เป็นวาทกรรมที่กร่อยมาก เพราะแม้แต่อเมริกานั่นแหละที่ไม่เคยมาออกกฏระเบียบให้ไอเอสพีติดตั้งสนิฟเฟอร์สำหรับไล่จับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งว่าที่จริงเป็นเรื่องของภาคเอกชน

กระทั่งการดักจับข้อมูลและการดักฟังโทรศัพท์ ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงและการก่อการร้าย รัฐบาลจอร์จ บุช ยังโดนถล่มจนเละตุ้มเป๊ะ ขนาดไม่ได้กลับมาเยือนทำเนียบขาวด้วยซ้ำหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุด

หรือว่าคณะทำงานชุดนี้อันประกอบด้วยตัวแทนจาก กระทรวงไอซีที กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยมีไอซีทีเป็นหัวเรือ เป็นคณะทำงานของบริษัทเพลง หนัง รวมถึงบริษัทซอฟต์แวร์

"แถมยังสามารถคัดกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท"

แสดงว่าข้อมูลที่ดักจับนั้นทำอย่างอื่นๆได้อีกบานตะเกียง ล้วนแล้วแต่ละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งสิ้น

ข้อเสนอของคณะทำงานฯชุดนี้โดนตั้งข้อสงสงสัยว่ามีวาระแอบแฝงอื่นๆนอกเหนือจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และจากคำพูดของประธานคณะทำงานฯ มันก็ส่อแววเช่นนั้นจริงๆ เพราะมี "แถม" โดยไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะไม่มี "แถม" อย่างอื่นที่เราไม่รู้และเขาไม่ได้พูดออกมาอีก

ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่สำนึกของคนซึ่งไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ที่มีวิวัฒนาการเฉพาะตัวของแต่ละสังคม อยู่ภายใต้วิธีคิดที่งอกมาตามวัฒนธรรมนั้นๆ  ซึ่งแก้ไม่ได้ด้วยวิธีการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นด้วย "อำนาจบังคับ" แน่นอน

ถึงแม้ว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ เพราะจะว่าไปแล้วมันก็เท่ากับละเมิดความเป็นมนุษย์ของคนอื่น เมื่อใดที่คุณใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เพลงเถื่อน หนังเถื่อน แต่การแก้ปัญหาด้วยการละเมิดเสรีภาพของคนอื่นด้วยอำนาจทางกฏหมายก็เฉกเช่นกัน  

แท้ที่จริงหน่วยงานรัฐควรทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่คอยเฝ้าแต่จะหาทางจำกัด

รัฐบาลที่ไม่ยืนอยู่ข้างประชาชน สุดท้ายแล้วประชาชนจะเขี่ยทิ้งไปเองในที่สุด

หมายเหตุหน่อย...ถ้าเขี่ยทิ้งแล้วไปเอา  ทักษิณกลับมา  นี่ อ้วกแกตตายแน่ เพราะตั้งแต่มีชีวิตผ่านมา รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งที่เผด็จการที่สุด คือรัฐบาลทักษิณ ที่ใช้ทั้งอำนาจและ "เงิน" คุกคามเสรีภาพของประชาชน

Comment

Comment:

Tweet


All people deserve good life time and <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> or financial loan will make it much better. Just because freedom bases on money state.
#51 by MitchellMelba (31.184.236.63) At 2011-12-20 19:04,
big smile
#50 by ping boonie hat (110.164.229.77) At 2010-04-17 21:29,
Hot! Hot! Hot! Hot!
#49 by khom At 2010-02-27 03:44,
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
#48 by izaa-ninan At 2010-01-31 14:37,
Hot! Hot!
#47 by สมโหด.. At 2010-01-27 17:29,
Hot! Hot! Hot! Hot!
Hot! Hot! Hot! Hot!

ชอบ หมายเหตุ
#46 by pigg At 2010-01-26 11:46,
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
#45 by K.Millet At 2010-01-26 11:09,
Hot! Hot! Hot!
#44 by pangesta At 2010-01-25 23:55,
ดมมากจมูกบาน..open-mounthed smile
#43 by At 2010-01-25 21:55,
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!