VillaIncognito

2006/Apr/14

Villa Incognito

เมืองไม่มี

ภาคหนึ่ง


มีรายงานข่าวว่า ตัว ทานูกิ หล่นจากฟากฟ้าโดย
ใช้ลูกอัณฑะเป็นร่มชูชีพ

ก็ไม่ใช่เรื่องตลกอะไรนักเมื่อคิดถึงขนาดอัณฑะ
ที่ไม่ปรกติของทานูกิ

ครับๆ ก็ได้ ถึงอย่างไรมันก็โคตรตลกอยู่ดี
เพราะเมื่อเทียบสัดส่วนกับมวลกายทั้งตัวของเขาแล้ว
อัณฑะของทานูกิก็ยังใหญ่กว่าของช้าง
ใหญ่กว่าของปลาวาฬ และใหญ่กว่าของเจ้ายักษ์
โจลลี กรีน อีกด้วยด้วย

จริงๆแล้วสมัยก่อนโน้น ถุงลูกโป่งอัณฑะของเขาอาจจะ
ใหญ่โตมโหฬารกว่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เสียด้วยซ้ำ
แม้ยากจะจินตนาการให้เห็นภาพ เนื่องจากลูกกะโป่ง
ของเขา
อย่างที่เห็นๆกันอยู่นี่ก็เกือบจะลากไปกับพื้น
อยู่แล้วหากมันใหญ่มหึมากว่านั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนไหว หรือไม่เป็นเป็นเหตุให้เจ็บปวดกันบ้าง
หรืออย่างไร

ยังมีความเป็นเป็นได้อีกอย่างหนึ่ง(หรือยังเป็นอยู่)
คือ เจ้าทานูกิตัวนั้นมีพลังอำนาจที่จะยืดหดขนาดของ
อัณฑะได้

แม้จะได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นแล้ว ทว่าเราก็ยังต้อง
ยอมรับว่าบทบาทของขนาดทางกายภาพในการตกลง
มาของทานูกิยากที่จะระบุชัดได้ คำถามที่เข้า
ประเด็นมากกว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเจ้าแบดเจอร์ตัวนี้ใช้ถุง
เมล็ดพันธุ์ที่โดดเด่นของเขาโดร่มชูชีพลงมายังโลก
ได้อย่างไร แต่คือคำถามว่าเขาโดดร่มลงมาจากไหน
และทำไม